Scroll to top
© 2019, Maya Burcum
Paylaş

Doğum tarihinizYaşam Ağacınız

Gün Burcunuz

Jaguar

İş (Yukatan) / İ'ş (Kiçe)
Kişilik: Ağzı sıkı, duyarlı, zeki ve psişik. Din ve ruhsallıkla ilgili. Agresif ama direkt cephe almaktan kaçınır.

Jaguar gece görüş yeteneği son derece yüksek bir hayvandır. Mayalara göre Jaguar gününde doğmuş olanların diğer insanların görmediklerini görmek gibi bir yetenekleri vardır; tıpkı bir Jaguar gibi. Şamanik ve psişik yetenekler Jaguar insanında kendini göstermeye meyillidir. Jaguarın ruhu tapınaklarda ikamet eder ve maddi konularda olduğu gibi ruhsal konularda da destek olması için çağırılır. Toprak Ana ve büyü ile güçlü bir şekilde bağlantıtadır. Jaguar gününde doğmuş bir çocuğun bir Şaman veya Gün Bekçisi olması beklenir ve buna uygun bir şekilde yetiştirilier. [...]

Jaguar insanı olarak büyük ihtimalle dindar veya ruhsalsınız, ya da ruhsallık hayatınızda önemli bir rol oynamaktadır, eğer kendinizi güçlü bir biçimde inkar etmiyorsanız. Toprak Ana’ya karşı derin bir sevgi duyrarak bu dünyaya geldiniz, bütün yeryüzü büyülerinin kaynağıyla doğrudan bağlantılısınız. Jaguar enerjisi doğasında dişildir ve ormanların, ovaların, dağların hakimi bir ruhdur. Doğa sevginizi çevre için çalışmaya yöneltebilirsiniz [...]

Jaguar diğer insanların kaderini değiştirebilen bir büyücü olarak da tanınır. Etrafınızdaki insanlara rehberlik etmek için büyük bir potansiyeliniz vardır. İş arkadaşlarınız arasında kendinizi böylesi durumlarda mentör, koç ya da danışman olarak bulabilirsiniz [...]

İlişkiler Jaguar için zor bir konudur [...]

Temel engel: Karmaşık ve girift insan ilişkileri.
Çözüm: Danışmanlık becerilerini geliştirmek.

Uygun Meslekler: Filozof, matematikçi [...]
Bu burçta doğmuş ünlüler: Phillip K. Dick, Shakira, Richard Nixon, Joseph Stalin, Margaret Thatcher, Arnold Schwarzenegger, Lech Walesa, Mohammad Ali

İyi Anlaştığınız Burçlar: Jaguar, Fırtına, Tohum ve Su
Gelişiminize Katkıda Bulunan Burçlar: Jaguar, Bıçak, Rüzgâr, Ölüm ve Köpek


Daha derine gitmek ister misiniz? tam raporlar Yaşam Ağacınızdaki diğer burçların tüm yorumlarını ve analizleri içermektedir. Ayrıca hangi tarihlerin sizin için , aşk ilişkileri ve manevi gelişim açısından uygun olduğunu göreceksiniz.

Tam Raporumu Göster

Maya takviminde 20 burç vardır ve bunlar her gün değişerek birbirini takip ederler. Sizin doğduğunuz gün bu 20 günlük döngüde bir güne denk düşer. Buna Gün Burcu diyoruz. Gün burcunuz sizin en tipik özelliklerinizi ortaya koyar. Bu burca Yetişkinlik burcu da denir. Karakterinizin özü ergenliğe girdiğiniz 12-13 yaşlarında gün burcunuz tarafından şekillenmeye başlar. Bunun öncesinde ise yaşamınızı etkileyen daha çok Gençlik burcunuzdur.

Gün Burcunuz, 26 yaşınızdan 39 yaşınıza kadar olan dönemde maksimum etkiye sahiptir. 52 yaşınıza geldiğinizde Olgunluk burcunuzun sahneyi alma zamanı gelmiştir.

Hayatınızın temel ekseni Gün burcunuzun getirdikleri etrafında döner. Maya Gün Bekçilerine göre burcunuzu doğmadan önce yüksek benliğinizle siz seçiyorsunuz. Bu seçimi yaparken ruhsal evriminiz için gerekli ihtiyaçları göz önüne alıyorsunuz. Gün burcunuz size bir yaşam misyonu veriyor ve güçlü ve zayıf taraflarınızı getiriyor. Tabii ki doğal olarak doğduktan sonra tüm bunlar unutuluyor. Bu raporun amacı bu hayata neden geldiğiniz, bu Gün burcunu onu çevreleyen burçları neden seçtiğinizi hatırlamak konusunda size bir ayna tutuyor. Unutmayın, Gün burcunuz size rehberlik yapıyor ve evriminiz için kendinizi, ruhsal özünüzü ve bireysel misyonunuzu size hatırlatıyor.

Gün burcunuzu şekillendiren, tamamlayıcı nitelikte bir Galaktik Tona ve Trekana Burcuna sahipsiniz. Gün burcunuzun 13 farklı kombinasyonu var ve doğduğunuz Ton bunlardan hangisine sahip olduğunuzu gösteriyor. Ayrıca bu ton hangi Trekana'da (13 günlük Maya “haftası”) doğduğunuzu da belirliyor. Doğduğunuz Trekana'nın burcu Gün burcunuz üzerinde bir etkiye sahiptir. Gün burcunuz %75, Trekana burcunuz ise %25 oranında etkilidir.

Kişiliği bir resme benzetirsek gün burcu resmin ön planında ne olduğunu tarif eder yani yüzünüzü. Trekana burcu ise resmin nasıl bir arka plana sahip olduğunu gösterir, yani kişiliğinizin nasıl bir iklimde var olduğunu.

Galaktik Tonunuz

6

Akış

* Yatıştırıcı
* İstikrarlı
* Büyüme
* Süreklilik
* İlerleme
* Akış

İstikrar sizin ikinci isminiz. İkna etmenin ve etkiye tepki vermenin enerjisini taşıyorsunuz. Hayatın her alanında dinamik gelişmeler ve ilerlemeler sağlarsınız. Uzun dönemli projeler için çok değerlisiniz. Yaratıcı enerjinin sabit ve dengeli olarak gelişmesini ve projelerin tamamlanmasını sağlarsınız. Uzun vadeli projelerin meyve verme dönemine girmesini kolaylaştırırsınız.

Trekana Burcunuz

Su

Muluk (Yukatan) / Toh (Kiçe)
Kişilik: Duygusal, hayalperest, psişik ve romantik. Yoğun duygularını başkalarına yansıtarak onları hâkimiyeti altına alabilir.

Bu burç vermekle, geri ödemekle ilgilidir. Mayalara göre bu burcun bir anlamı Kurban’dır. Bu burcu taşıyan bir kişi olarak yaşama maksadınızın tevazuyla hizmet etmek olduğunu hissedebilirsiniz. Ya da olumsuzluklar, terslikler ve hastalıkların sürekli gündeminizde olması şaşırtıcı değildir. Yine de çaresiz hissetmenizi istemem çünkü biraz sonra göreceğiniz gibi bu burç en güzel Maya burçlarından birisidir [...]

Yumuşak doğanız, mütevazılığınız ve duygusal kişiliğiniz ile öne çıkarsınız. Uysal, duygusal ve çalışkan bir doğanız vardır. Dinamik, zeki ve mükemmel bir iletişimcisiniz ve bu özellikleriniz sizi liderlik pozisyonlarında etkili yapar. Kesinlikle ortalama bir kişi değilsiniz. Risk alırsınız. Kuvvetli bir hayal gücünüz vardır. Sanatçılık, yaratıcılık ve vizyonerlik gibi kabiliyetleriniz dikkate değerdir. Suyun yolunu bulması gibi kolayca dengenizi yeniden kazanırsınız [...]

Mayalar ayinlerinde suyu arınma için kullanırlar. Bu törenler kolektif bir güç, ahenk ve uyum getirmek için yapılır. Bu törenler, Mayaların yaşantısının önemli bir parçasıdır ve böylece kolektif güç ve uyumla birlikte yaşayabilir hale gelirler. Su burcu da bu törenlerde suyun kullanılmasıyla aynı amaca sahip olarak görülür. Siz de Su burcu olarak içinde yaşadığınız topluma huzur, arınma ve uyum getirmeyi istersiniz. Özünde bu burcun amacı huzuru, arınmayı ve uyumu getirmektir [...]

Siz net bir şekilde duygusal ve kırılgan bir kişisiniz. Duygu sizin için kilit bir sözcüktür [...]

Temel engel: Kendini kontrol ve sorumluluk konuları.
Çözüm: Devamlılık ve sebat.

Uygun Meslekler: Matematikçi, toplumbilimci [...]

Bu burçta doğmuş ünlüler: Mick Jagger, John Travolta, Madonna, Oprah Winfrey, John Lennon, Salvador Dali, Wolfgang Amadeus Mozart, Neil Young, Bill Clinton, Saddam Hussein

İyi Anlaştığınız Burçlar: Su, Jaguar, Fırtına ve Tohum
Gelişiminize Katkıda Bulunan Burçlar: Su, Kamış, Toprak, Timsah ve YılanDaha derine gitmek ister misiniz? tam raporlar Yaşam Ağacınızdaki diğer burçların tüm yorumlarını ve analizleri içermektedir. Ayrıca hangi tarihlerin sizin için , aşk ilişkileri ve manevi gelişim açısından uygun olduğunu göreceksiniz.

Tam Raporumu Göster