Scroll to top
© 2019, Maya Burcum
Paylaş
Eng

Doğum tarihiniz


Yaşam Ağacınız

Gün Burcunuz

Geyik

Manik (Yukatan) / Kej (Kiçe)
Kişilik: Huzurlu, cömert, işbirlikçi, sanatçı ve ilham sahibi. Ayrıca göçebe, açık sözlü ve bireyselci. Yoldaşlığa gereksinim duyar.

Uysal görünümlü olmanıza rağmen içeride çok sağlam ve güçlü bir karaktere sahipsiniz. Dostluğa ve ahbaplığa çok önem verirsiniz. Sosyal çevreniz sizin için bir aileye dönüşür. Genellikle konuşkan ve barışçıl bir doğaya sahipsiniz. Sahip olduğunuz güçlü sezgi ve muhakeme yeteneğiniz sayesinde gözü pek ve cesurca konuşursunuz.

İlişkilerinizde derin bir sevgi ve bağlılık ile sadakati yaşamayı tercih edersiniz. Bu yolda büyük darbeler alsanız da yeniden ayağa kalkmayı bilirsiniz. Baskın olabilirsiniz ama gösterişli bir lider olmayı nadiren istersiniz. Doğuştan yaşam koçu olduğunuzu söyleyebiliriz ve tüm günü etrafınızdaki insanların aslında neyi başarabileceklerini anlatarak geçirebilirsiniz..

Derinlerdeki manevi yönünüzü her zaman ortaya çıkarmazsınız. Çoğu zaman tuhaf ya da biraz çılgın birisi olarak tanınırsınız. Bu, taşıdığınız enerjiden kaynaklanır. Ben size tuhaflığınızı kabul etmenizi öneririm.

Gelişmiş bir estetik ve güzellik algınız vardır. Sanat ile yaşamak sizin için biçilmiş kaftandır. Mayalar, bu burcun sembolünden de görüleceği üzere Geyik burcu insanlarının yetenekli ellere sahip olduğuna inanırlar. El sanatlarında çok iyi olabilirsiniz.

Temel engel: Bir ilişki içerisinde hem özgür ve bağımsız olmak hem de güvende olmak.
Çözüm: Kendi kişiliğine güven duymak ve ne kadar tuhaf olsa da bu kişilik içinde rahat olmak.

Uygun Meslekler: Toplumbilimci, yargıç, psikolog, matematikçi
İyi Anlaştığınız Burçlar: Geyik, Yol, Toprak ve Rüzgâr
Gelişiminize Katkıda Bulunan Burçlar: Geyik, Maymun, Kartal, Fırtına ve Gece

Yorumları isabetli buldunuz mu?
Eğer kapsamlı bir analiz isterseniz size bir Standart Rapor veya Detaylı Rapor hazırlayabiliriz.

Daha derine gitmek ister misiniz? tam raporlar Yaşam Ağacınızdaki diğer burçların tüm yorumlarını ve analizleri içermektedir. Ayrıca hangi tarihlerin sizin için , aşk ilişkileri ve manevi gelişim açısından uygun olduğunu göreceksiniz.

Tam Raporumu Göster

Maya takviminde 20 burç vardır ve bunlar her gün değişerek birbirini takip ederler. Sizin doğduğunuz gün bu 20 günlük döngüde bir güne denk düşer. Buna Gün Burcu diyoruz. Gün burcunuz sizin en tipik özelliklerinizi ortaya koyar. Bu burca Yetişkinlik burcu da denir. Karakterinizin özü ergenliğe girdiğiniz 12-13 yaşlarında gün burcunuz tarafından şekillenmeye başlar. Bunun öncesinde ise yaşamınızı etkileyen daha çok Gençlik burcunuzdur.

Gün Burcunuz, 26 yaşınızdan 39 yaşınıza kadar olan dönemde maksimum etkiye sahiptir. 52 yaşınıza geldiğinizde Olgunluk burcunuzun sahneyi alma zamanı gelmiştir.

Hayatınızın temel ekseni Gün burcunuzun getirdikleri etrafında döner. Maya Gün Bekçilerine göre burcunuzu doğmadan önce yüksek benliğinizle siz seçiyorsunuz. Bu seçimi yaparken ruhsal evriminiz için gerekli ihtiyaçları göz önüne alıyorsunuz. Gün burcunuz size bir yaşam misyonu veriyor ve güçlü ve zayıf taraflarınızı getiriyor. Tabii ki doğal olarak doğduktan sonra tüm bunlar unutuluyor. Bu raporun amacı bu hayata neden geldiğiniz, bu Gün burcunu onu çevreleyen burçları neden seçtiğinizi hatırlamak konusunda size bir ayna tutuyor. Unutmayın, Gün burcunuz size rehberlik yapıyor ve evriminiz için kendinizi, ruhsal özünüzü ve bireysel misyonunuzu size hatırlatıyor.

Gün burcunuzu şekillendiren, tamamlayıcı nitelikte bir Galaktik Tona ve Trekana Burcuna sahipsiniz. Gün burcunuzun 13 farklı kombinasyonu var ve doğduğunuz Ton bunlardan hangisine sahip olduğunuzu gösteriyor. Ayrıca bu ton hangi Trekana'da (13 günlük Maya “haftası”) doğduğunuzu da belirliyor. Doğduğunuz Trekana'nın burcu Gün burcunuz üzerinde bir etkiye sahiptir. Gün burcunuz %75, Trekana burcunuz ise %25 oranında etkilidir.

Kişiliği bir resme benzetirsek gün burcu resmin ön planında ne olduğunu tarif eder yani yüzünüzü. Trekana burcu ise resmin nasıl bir arka plana sahip olduğunu gösterir, yani kişiliğinizin nasıl bir iklimde var olduğunu.

Galaktik Tonunuz

5

Güçlendirmek

* Dinamik
* Amplifikasyon
* Heyecan
* Kuvvet
* Pozitif
* Dışadönük
* Güçlendiren

İletişimi, eldeki malzemeyi, bilgiyi ve pratik uygulamayı yöneten zeki ve organize olmuş bir gücünüz vardır. Tıpkı bir örümcek gibi, doğal bir ağ kurucusunuz ve gerekli olanları bir araya getirirsiniz. Herhangi bir durumun özüne kolaylıkla inersiniz ve bu sizi mükemmel bir dedektif yapar. Olaylara geniş bir perspektiften bakarsınız.

Renkleri ve sesleri başka insanlardan daha canlı algılayan, mutlu, dinamik ve heyecanlı bir insansınız.

Trekana Burcunuz

Gece

Akbal (Yukatan)/Ak'ab'al (Kiçe) 
Kişilik: Güçlü, mantıklı, tertipli, derin, düşünceli ve tutucu. Dayanıklı, içgözlemci.

Gece, gizemin burcudur, bilinmeyene yapılan bir yolculuktur, yüksek benliğin keşfedildiği. Gece ifadesi doğal olarak zıttı olan Gündüzü hatırlattığından bu burç aynı zamanda dualitenin ve uçların burcudur. Hayatınızda bazı dönemler hiçbir gelişme olmaz ama sonra her şey birden bire olur. Siz de zaten uçlarda yaşamayı seven bir insansınız.

Gençlerle ve çocuklarla her zaman iyi anlaşırsınız ve hep genç kalırsınız. Yeni teknolojiyi takip etmeyi seversiniz. Çağdaş kültürde ortaya çıkan araçları, gereçleri, akımları takip eder, kullanır ve daima kendinizi güncellersiniz.

Bu burcun diğer bir adı “Ev”dir, sizi neredeyse saplantılı yaptığı konu ise güvenlik hissidir. Bir Maya efsanesine göre Kahraman İkizler aydınlanmayı arama yolunda bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculukta gece çöktüğü sırada boş bir ev bulurlar. Zorlu bir yolculuk yapmakta olduklarından geceyi bu evde geçirmeye karar verirler. Ertesi sabah uyandıklarında daha genişlemiş bir farkındalıkla yola devam ederler. Geceyi bu evde geçirmeleri, onlara bir tür aydınlanma getirmişti. Gece veya Ev, tıpkı Kahraman İkizlerin bilinmeyenin içinde güvenlik duygusunu bularak aydınlanması gibi daha yüksek bir bilince ulaşmayı sembolize eder.

Gece, Mayalar tarafından çok romantik bir burç olarak görülür.

Temel engel: Zihinsel katılık ve paylaşmak ile ilgili sorunlar.
Çözüm: Sistemler inşa etmek, yapılan her şeyin temelini aramak.

Uygun Meslekler: Doktor, fizyoterapist, yazar.
İyi Anlaştığınız Burçlar: Gece, Kamış, Bıçak ve Tavşan
Gelişiminize Katkıda Bulunan Burçlar: Gece, Maymun, Kartal, Fırtına ve Geyik

Yorumları isabetli buldunuz mu?
Eğer kapsamlı bir analiz isterseniz size bir Standart Rapor veya Detaylı Rapor hazırlayabiliriz.

Daha derine gitmek ister misiniz? tam raporlar Yaşam Ağacınızdaki diğer burçların tüm yorumlarını ve analizleri içermektedir. Ayrıca hangi tarihlerin sizin için , aşk ilişkileri ve manevi gelişim açısından uygun olduğunu göreceksiniz.

Tam Raporumu Göster