Scroll to top
© 2019, Maya Burcum
Paylaş
Eng

Doğum tarihinizYaşam Ağacınız

Gün Burcunuz

Kartal

Men (Yukatan)/ Tz'ikin (Kiçe)
Kişilik: Bağımsız, hırslı ve gerçeklerden kaçan. Bilimsel, teknik konulara yetenekli, eleştirici ve titiz. Hayat hakkında eşsiz fikirlere sahip.

Bu burçta doğan insanların temel özelliği tıpkı yüksekten uçan ve uzakları görebilen bir kartal gibi zorlukların üzerinde yükselmek ve büyük resmi görebilmektir. Tıpkı yüksekten uçan bir kartal gibi her şeyi uzaktan, geniş bir perspektiften keskin zeka ve sezginizle görebilirsiniz. Kartal gününde doğan birisi olarak farkındalığınız çok açıktır ve sanki olan biten her şeyi bilirsiniz, bir şeylerin sizden saklanması zordur.

Siz doğuştan vizyonersiniz ve sahip olduğunuz vizyonlarla etrafınızdakilere ilham vermekten hoşlanırsınız. İnsanların küçük detaylara, küçük resimlere takılması sizi harekete geçirir. Çevrenize vizyon kazandırmayı kendinize görev edinmiş bir haliniz vardır. Küçük detaylara takılmayı sevmezsiniz ama yine de onların büyük resmin bir parçası olduğunu bilirsiniz. Eğer gözlerinizle ilgili bir sorununuz varsa ya da gözlük kullanıyorsanız, içinizde Kartalın bu özelliğinin bloke olduğunun bir işareti olabilir.

Kartal, yeryüzü ve gökyüzü arasında aracıdır. Maddi dünyada güçlü olduğunuz kadar manevi dünyada da güçlüsünüz. Pozitif modunuz ve yüksek motivasyonunuz sayesinde istediğinizi nasıl alacağınızı bilirsiniz. Kalpten bir tutku ile toplumda başarılı olmakla istersiniz. İyi bir iş adamı, iş kadını ya da tüccar olmanızı sağlayacak verimli toprak bu sayede size gelir. Mayalar, Kartal insanın maddiyat açısından şanslı ve talihli olacağını söylerler. Gerekli olan para size her zaman gelecektir.

Aşk yönünden de şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Yoğun ilişkiler yaşamayı seversiniz. Ancak hovardalık sizde az rastlanan bir durum değildir. Parti hayatını seversiniz ve “özgür ruh” sizi iyi tanımlayan bir ifadedir. Sadakat öğrenmeniz gereken zor bir yaşam dersidir.

Temel engel: Sıra dışı ilişki kalıplarını kabul etmek.
Çözüm: İnsan doğasını bilmek.

Uygun Meslekler: Şair, heykeltıraş, ressam, kâhin, bilim adamı.
İyi Anlaştığınız Burçlar: Kartal, Işık, Yılan ve Köpek
Gelişiminize Katkıda Bulunan Burçlar: Kartal, Maymun, Fırtına, Gece ve Geyik

Yorumları isabetli buldunuz mu?
Eğer kapsamlı bir analiz isterseniz size bir Standart Rapor veya Detaylı Rapor hazırlayabiliriz.

Daha derine gitmek ister misiniz? tam raporlar Yaşam Ağacınızdaki diğer burçların tüm yorumlarını ve analizleri içermektedir. Ayrıca hangi tarihlerin sizin için , aşk ilişkileri ve manevi gelişim açısından uygun olduğunu göreceksiniz.

Tam Raporumu Göster

Maya takviminde 20 burç vardır ve bunlar her gün değişerek birbirini takip ederler. Sizin doğduğunuz gün bu 20 günlük döngüde bir güne denk düşer. Buna Gün Burcu diyoruz. Gün burcunuz sizin en tipik özelliklerinizi ortaya koyar. Bu burca Yetişkinlik burcu da denir. Karakterinizin özü ergenliğe girdiğiniz 12-13 yaşlarında gün burcunuz tarafından şekillenmeye başlar. Bunun öncesinde ise yaşamınızı etkileyen daha çok Gençlik burcunuzdur.

Gün Burcunuz, 26 yaşınızdan 39 yaşınıza kadar olan dönemde maksimum etkiye sahiptir. 52 yaşınıza geldiğinizde Olgunluk burcunuzun sahneyi alma zamanı gelmiştir.

Hayatınızın temel ekseni Gün burcunuzun getirdikleri etrafında döner. Maya Gün Bekçilerine göre burcunuzu doğmadan önce yüksek benliğinizle siz seçiyorsunuz. Bu seçimi yaparken ruhsal evriminiz için gerekli ihtiyaçları göz önüne alıyorsunuz. Gün burcunuz size bir yaşam misyonu veriyor ve güçlü ve zayıf taraflarınızı getiriyor. Tabii ki doğal olarak doğduktan sonra tüm bunlar unutuluyor. Bu raporun amacı bu hayata neden geldiğiniz, bu Gün burcunu onu çevreleyen burçları neden seçtiğinizi hatırlamak konusunda size bir ayna tutuyor. Unutmayın, Gün burcunuz size rehberlik yapıyor ve evriminiz için kendinizi, ruhsal özünüzü ve bireysel misyonunuzu size hatırlatıyor.

Gün burcunuzu şekillendiren, tamamlayıcı nitelikte bir Galaktik Tona ve Trekana Burcuna sahipsiniz. Gün burcunuzun 13 farklı kombinasyonu var ve doğduğunuz Ton bunlardan hangisine sahip olduğunuzu gösteriyor. Ayrıca bu ton hangi Trekana'da (13 günlük Maya “haftası”) doğduğunuzu da belirliyor. Doğduğunuz Trekana'nın burcu Gün burcunuz üzerinde bir etkiye sahiptir. Gün burcunuz %75, Trekana burcunuz ise %25 oranında etkilidir.

Kişiliği bir resme benzetirsek gün burcu resmin ön planında ne olduğunu tarif eder yani yüzünüzü. Trekana burcu ise resmin nasıl bir arka plana sahip olduğunu gösterir, yani kişiliğinizin nasıl bir iklimde var olduğunu.

Galaktik Tonunuz

7

Yansıtıcı

* Gizemli
* Büyü
* Âlemlerin ötesindeki âlemler
* Yansıtıcı
* Tanrısallığın akışı
* Rüyalar
* Amaç
* Ok

On üç tonun ortasındadır 7, tıpkı bir piramidin tepesi gibi gökle, yani ruhsal boyutla Dünya arasında bir köprü oluşturur. Doğuştan ruhsallıkla ilgilisiniz. Sezgileriniz ve rüyalarla rehberlik almanız güçlü olan yönlerinizdir. 7 enerjisi bilinmeyene, gizeme ve rüyalara açılan kapıdır.

Trekana Burcunuz

Su

Muluk (Yukatan) / Toh (Kiçe)
Kişilik: Duygusal, hayalperest, psişik ve romantik. Yoğun duygularını başkalarına yansıtarak onları hâkimiyeti altına alabilir.

Bu burç vermekle, geri ödemekle ilgilidir. Mayalara göre bu burcun bir anlamı Kurban’dır. Bu burcu taşıyan bir kişi olarak yaşama maksadınızın tevazuyla hizmet etmek olduğunu hissedebilirsiniz. Ya da olumsuzluklar, terslikler ve hastalıkların sürekli gündeminizde olması şaşırtıcı değildir. Yine de çaresiz hissetmenizi istemem çünkü biraz sonra göreceğiniz gibi bu burç en güzel Maya burçlarından birisidir.

Yumuşak doğanız, mütevazılığınız ve duygusal kişiliğiniz ile öne çıkarsınız. Uysal, duygusal ve çalışkan bir doğanız vardır. Dinamik, zeki ve mükemmel bir iletişimcisiniz ve bu özellikleriniz sizi liderlik pozisyonlarında etkili yapar. Kesinlikle ortalama bir kişi değilsiniz. Risk alırsınız. Kuvvetli bir hayal gücünüz vardır. Sanatçılık, yaratıcılık ve vizyonerlik gibi kabiliyetleriniz dikkate değerdir. Suyun yolunu bulması gibi kolayca dengenizi yeniden kazanırsınız.

Mayalar ayinlerinde suyu arınma için kullanırlar. Bu törenler kolektif bir güç, ahenk ve uyum getirmek için yapılır. Bu törenler, Mayaların yaşantısının önemli bir parçasıdır ve böylece kolektif güç ve uyumla birlikte yaşayabilir hale gelirler. Su burcu da bu törenlerde suyun kullanılmasıyla aynı amaca sahip olarak görülür. Siz de Su burcu olarak içinde yaşadığınız topluma huzur, arınma ve uyum getirmeyi istersiniz. Özünde bu burcun amacı huzuru, arınmayı ve uyumu getirmektir.

Siz net bir şekilde duygusal ve kırılgan bir kişisiniz. Duygu sizin için kilit bir sözcüktür.

Temel engel: Kendini kontrol ve sorumluluk konuları.
Çözüm: Devamlılık ve sebat.

Uygun Meslekler: Matematikçi, toplumbilimci.
İyi Anlaştığınız Burçlar: Su, Jaguar, Fırtına ve Tohum
Gelişiminize Katkıda Bulunan Burçlar: Su, Kamış, Toprak, Timsah ve Yılan

Yorumları isabetli buldunuz mu?
Eğer kapsamlı bir analiz isterseniz size bir Standart Rapor veya Detaylı Rapor hazırlayabiliriz.

Daha derine gitmek ister misiniz? tam raporlar Yaşam Ağacınızdaki diğer burçların tüm yorumlarını ve analizleri içermektedir. Ayrıca hangi tarihlerin sizin için , aşk ilişkileri ve manevi gelişim açısından uygun olduğunu göreceksiniz.

Tam Raporumu Göster