Scroll to top
© 2019, Maya Burcum
Paylaş
Eng

Doğum tarihinizYaşam Ağacınız

Gün Burcunuz

Yılan

Çikkan (Yukatan) / Kan (Kiçe)
Kişilik: Kararlı, aşırı uçta, güçlü ve karizmatik. Diğerlerini derinden etkileyen güçlü duygulara veya kişisel güçlere sahip.

Güçlü bir bedene sahipsiniz ve sporla uğraşmayı seversiniz. Zihinsel kabiliyetleriniz de yüksektir ve stres dolu koşullara pek çok insandan daha iyi dayanırsınız. Okumaya meraklı olursunuz ve bilimle ilgilenmeyi seversiniz. Genlerimizde saklı olan bilgiyi açığa çıkarmak gibi bir yeteneğiniz vardır [...]

Her zaman göze çarparsınız ama sizin hakkınızda genellikle çok az şey bilinir. Tutkulu ve göze çarpıcısınız, ayrıca güçlü bir içgüdüye sahipsiniz. Bu özellikleriniz sizi doğal bir lider haline getirir. Sınırlı dünya ile manevi özlemler arasında bir köprü gibisiniz.Yüksek bir ruhsal potansiyel taşırsınız ve bir medyum veya ruhsal şifacı olabilirsiniz [...]

Gözlerinizde yoğun bir enerjiye sahipsiniz. Karizmatik olarak tanınırsınız. Aslında Mayaların Yılan burcu insanlardan korktuklarını duydum. Bu, sizde halihazırda belli bir düzeyde uyanmış olan Kundalini adı verilen çok büyük bir güçten kaynaklanır [...]

Sahip olduğunuz enerji aynı zamanda cinsellikle de ilgilidir ve bu yüzden arzularınızın kölesi olma riski taşırsınız. Tüm bu iç kuvvetler üzerinde kontrol sahibi olmayı mutlaka öğrenmelisiniz [...]

Temel engel: Bilinçli olarak güçlü dönüşümler yaşayabilmek.
Çözüm: Bilgeliği öğrenmek ve geliştirmek.
Uygun Meslekler: Astronom, bilim adamı/kadını [...]

Bu burçta doğmuş ünlüler: Marlyn Monroe, Angelina Jolie, Clint Eastwood, Mircea Eliade, George W. Bush, Osama Bin Laden, Muhammad al-Gaddafi

İyi Anlaştığınız Burçlar: Yılan, Kartal, Işık ve Köpek
Gelişiminize Katkıda Bulunan Burçlar: Yılan, Kamış, Toprak, Timsah ve Su


Daha derine gitmek ister misiniz? tam raporlar Yaşam Ağacınızdaki diğer burçların tüm yorumlarını ve analizleri içermektedir. Ayrıca hangi tarihlerin sizin için , aşk ilişkileri ve manevi gelişim açısından uygun olduğunu göreceksiniz.

Tam Raporumu Göster

Maya takviminde 20 burç vardır ve bunlar her gün değişerek birbirini takip ederler. Sizin doğduğunuz gün bu 20 günlük döngüde bir güne denk düşer. Buna Gün Burcu diyoruz. Gün burcunuz sizin en tipik özelliklerinizi ortaya koyar. Bu burca Yetişkinlik burcu da denir. Karakterinizin özü ergenliğe girdiğiniz 12-13 yaşlarında gün burcunuz tarafından şekillenmeye başlar. Bunun öncesinde ise yaşamınızı etkileyen daha çok Gençlik burcunuzdur.

Gün Burcunuz, 26 yaşınızdan 39 yaşınıza kadar olan dönemde maksimum etkiye sahiptir. 52 yaşınıza geldiğinizde Olgunluk burcunuzun sahneyi alma zamanı gelmiştir.

Hayatınızın temel ekseni Gün burcunuzun getirdikleri etrafında döner. Maya Gün Bekçilerine göre burcunuzu doğmadan önce yüksek benliğinizle siz seçiyorsunuz. Bu seçimi yaparken ruhsal evriminiz için gerekli ihtiyaçları göz önüne alıyorsunuz. Gün burcunuz size bir yaşam misyonu veriyor ve güçlü ve zayıf taraflarınızı getiriyor. Tabii ki doğal olarak doğduktan sonra tüm bunlar unutuluyor. Bu raporun amacı bu hayata neden geldiğiniz, bu Gün burcunu onu çevreleyen burçları neden seçtiğinizi hatırlamak konusunda size bir ayna tutuyor. Unutmayın, Gün burcunuz size rehberlik yapıyor ve evriminiz için kendinizi, ruhsal özünüzü ve bireysel misyonunuzu size hatırlatıyor.

Gün burcunuzu şekillendiren, tamamlayıcı nitelikte bir Galaktik Tona ve Trekana Burcuna sahipsiniz. Gün burcunuzun 13 farklı kombinasyonu var ve doğduğunuz Ton bunlardan hangisine sahip olduğunuzu gösteriyor. Ayrıca bu ton hangi Trekana'da (13 günlük Maya “haftası”) doğduğunuzu da belirliyor. Doğduğunuz Trekana'nın burcu Gün burcunuz üzerinde bir etkiye sahiptir. Gün burcunuz %75, Trekana burcunuz ise %25 oranında etkilidir.

Kişiliği bir resme benzetirsek gün burcu resmin ön planında ne olduğunu tarif eder yani yüzünüzü. Trekana burcu ise resmin nasıl bir arka plana sahip olduğunu gösterir, yani kişiliğinizin nasıl bir iklimde var olduğunu.

Galaktik Tonunuz

7

Yansıtıcı

* Gizemli
* Büyü
* Âlemlerin ötesindeki âlemler
* Yansıtıcı
* Tanrısallığın akışı
* Rüyalar
* Amaç
* Ok

On üç tonun ortasındadır 7, tıpkı bir piramidin tepesi gibi gökle, yani ruhsal boyutla Dünya arasında bir köprü oluşturur. Doğuştan ruhsallıkla ilgilisiniz. Sezgileriniz ve rüyalarla rehberlik almanız güçlü olan yönlerinizdir. 7 enerjisi bilinmeyene, gizeme ve rüyalara açılan kapıdır.

Trekana Burcunuz

Fırtına

Kauak (Yukatan) / Kavok (Kiçe)
Kişilik: Genç ve dinç, hareketli, arkadaş canlısı ve yardımsever. Toplumda önemli bir yerde. Çok yönlü, iyi bir öğrenci ve öğretmen. Şifa ve arınma ile ilgili.

Tez canlı, konuşkan, samimi ve sürekli dinçsiniz. Hiç vazgeçmeyen aktif bir zihniniz var. Öğrenmeyi seversiniz ve mükemmel bir öğretmen olduğunuz gibi aynı zamanda meraklı bir öğrencisiniz. Her zaman yeni deneyimlerin peşinde olduğunuz için içinizde fırtınalar, dışınızda ise zorluklar eksik olmaz. Düşünmeden harekete geçmek sizin karakteristik özelliğinizdir. Yüzme bilmeden suya atlayıp yüzmeyi denizde öğrenen türdensiniz. Bu delidolu deneyimler sırasında biraz kaşınızı gözünüzü yarabilirsiniz. Ancak bu zorluklar aslında birşeyler öğrendiğiniz hayat dersleridir. Risk alarak yaşamınızı zenginleştirmeyi seversiniz. Nihayetinde, bu hayata coşkuyu deneyimlemek için geldiniz [...]

Gençlik enerjisi taşıdığınız için, kaç yaşına gelirseniz gelin yaşlanmazsnız. Yüzeyde, Fırtına gücün, kuvvetin, gençlik ve merakın enerjisini taşır. Ama aslında daha derin bir tarafınız da vardır ve din, ruhsallık veya felsefe çalışmalarıyla ilgili olursunuz [...]

Bu burcun diğer adı, sizin büyük ölçüde grup bilinciyle bağlantıda olduğunuza işaret eden, Toplumdur. Ait olduğunuz herhangi bir sosyal grup; aile, geniş aile, toplum, sınıf, etnik grup, hayatınızda önemli bir role sahiptir. Diğer taraftan bunun aksi de doğrudur. Yani toplum sizin için önemlidir ve siz de toplum için önemlisinizdir. Ait olduğunuz aile ve/veya toplum için önemli bir role sahpsiniz. Bu yaşamdaki amacınız bir şekilde sosyal grubunuza ya da genel anlamda topluma hizmetle ilgilidir [...]

Aileniz ile çok güçlü bağlarınız vardır. Bu bağın olumlu yanı her zaman aileniz ya da geniş aileniz tarafından desteklenmeniz olacaktır. İyi bir evlat ve iyi bir ebeveyn olursunuz. Ailenizle, özellikle anneniz ile sahip olduğunuz güçlü bağlar, her ne kadar size fayda sağlıyor gibi görünse de sağlıksız bağlanmaya yol açabilir. Aile bağlarını koparmasanız da biraz gevşetmenizde ve olgun bir yetişkin olarak kendi bireysel adımlarınızı atmanızda fayda vardır [...]

Temel engel: Başkalarına şifa verici olabilmek.
Çözüm: Bir üstadın eğitimi altına girmek.

Uygun Meslekler: Çevrebilimci, topluluk lideri, politikacı [...]
Bu burçta doğmuş ünlüler: Yoko Ono, Sting, Bradd Pitt, Leonard Cohen, J. R. R. Tolkien, Prince, Lady Diana, Al Gore, Peter Sellers, Andrei Tarkovsky
İyi Anlaştığınız Burçlar: Fırtına, Jaguar, Tohum ve Su
Gelişiminize Katkıda Bulunan Burçlar: Fırtına, Maymun, Kartal, Gece ve Geyik


Daha derine gitmek ister misiniz? tam raporlar Yaşam Ağacınızdaki diğer burçların tüm yorumlarını ve analizleri içermektedir. Ayrıca hangi tarihlerin sizin için , aşk ilişkileri ve manevi gelişim açısından uygun olduğunu göreceksiniz.

Tam Raporumu Göster

powered by proof factor - increase conversions with social proof notifications