Scroll to top
© 2019, Maya Burcum
Paylaş
Eng

Doğum tarihinizYaşam Ağacınız

Gün Burcunuz

Toprak

Kaban (Yukatan)/ No'h (Kiçe)
Kişilik: Zihinsel olarak aktif, rasyonel, akıllı ve pratik. Genellikle liberal ve ilerici. Münakaşacıgüçlü kanaatlere sahip.

Mayalara göre Toprak burcu, beyin ve ona dair tüm güçleri temsil eder. Bu yüzden klasik astrolojideki toprak elementine pek benzemez. Toprak burçlarının fikir dolu parlak zihinleri ve ışıldayan beyinleri olur. Zeki ve entelektüelsiniz, ayrıca güçlü analitik yeteneklere sahipsiniz. Zihinsel güç ve parlak fikirler Toprak burcunun özelliklerindendir. Sürekli öğrenci olmayı seversiniz. Hayat algınız bir bilim insanı gibidir ya da bir filozof gibi. Belki de her ikisi birden [...]

“Deprem” bu burcun diğer bir ismidir. Toprak burcu açısından bakarsak, zihinsel ya da felsefi dünyalarda depremler yaratmaktan bahsediyoruz demektir. Fikir dünyasında bazı depremler yaratarak kollektif bilincin bir üst düzeye yükselmesini sağlarsınız. Görüşleriniz genellikle liberal, ilerici ve bazen radikaldir [...]

İçinde yaşadığınız çevre veya toplum sizin düşüncelerinizi anlayamıyorsa, huzursuzluk çıkarabilirsiniz veya içinize kapanırsınız. Bir Deprem burcu insanı olarak, sarsıntılar yaratarak ve yeni bir zihniyete yer açmak istersiniz. Ancak dikkat edin dengenizi kaybettiğinizde aşırı duygu durumları yani "duygusal depremler” yaratabilirsiniz [...]

Yaşamın tüm alanlarında doğal düzenin dönmesi için çabalarsınız. Unutmayın, çevrenizi ve toplumu yüksek bir frekansa taşımak için buradasınız. Bu aslında sizin tüm insanlığa bir hediyenizdir. Eşzamanlılıklarla ilerleyen bir hayat ve sinerjinin getirdiği güçlü enerji. Mayalar, Toprak burcunu eşzamanlılıklar burcu olarak görür. Şaşırmayın, başınıza gelen rastlantılardan anlam çıkarın ve onları yeni bağlantı kurma fırsatları olarak görün. Bağlantılar hem siz ve potansiyel arkadaşlarınız arasında, hem de yeni idrakler için beyin hücreleriniz arasında olacaktır. Bunlar güçlü yönlerinizdir. Haydi Toprak! Kımılda ve yeniye yer aç [...]

Temel engel: Kendi hayatını bir plana uygun şekilde yürütmek.
Çözüm: Daha esnek ve sabırlı olmak.

Uygun Meslekler: Sanatkâr, doktor, ruhani rehber, matematikçi, bilim adamı/kadını

Bu burçta doğmuş ünlüler: Timothy Leary, Hayao Miyazaki, Alfred Hitchkok, Demi Moore, Benjamin Franklin, Pope Francisco (Jorge Mario Bergoglio)
İyi Anlaştığınız Burçlar: Toprak, Yol, Rüzgar ve Geyik
Gelişiminize Katkıda Bulunan Burçlar: Toprak, Kamış, Timsah, Yılan ve Su

Daha derine gitmek ister misiniz? tam raporlar Yaşam Ağacınızdaki diğer burçların tüm yorumlarını ve analizleri içermektedir. Ayrıca hangi tarihlerin sizin için , aşk ilişkileri ve manevi gelişim açısından uygun olduğunu göreceksiniz.

Tam Raporumu Göster

Maya takviminde 20 burç vardır ve bunlar her gün değişerek birbirini takip ederler. Sizin doğduğunuz gün bu 20 günlük döngüde bir güne denk düşer. Buna Gün Burcu diyoruz. Gün burcunuz sizin en tipik özelliklerinizi ortaya koyar. Bu burca Yetişkinlik burcu da denir. Karakterinizin özü ergenliğe girdiğiniz 12-13 yaşlarında gün burcunuz tarafından şekillenmeye başlar. Bunun öncesinde ise yaşamınızı etkileyen daha çok Gençlik burcunuzdur.

Gün Burcunuz, 26 yaşınızdan 39 yaşınıza kadar olan dönemde maksimum etkiye sahiptir. 52 yaşınıza geldiğinizde Olgunluk burcunuzun sahneyi alma zamanı gelmiştir.

Hayatınızın temel ekseni Gün burcunuzun getirdikleri etrafında döner. Maya Gün Bekçilerine göre burcunuzu doğmadan önce yüksek benliğinizle siz seçiyorsunuz. Bu seçimi yaparken ruhsal evriminiz için gerekli ihtiyaçları göz önüne alıyorsunuz. Gün burcunuz size bir yaşam misyonu veriyor ve güçlü ve zayıf taraflarınızı getiriyor. Tabii ki doğal olarak doğduktan sonra tüm bunlar unutuluyor. Bu raporun amacı bu hayata neden geldiğiniz, bu Gün burcunu onu çevreleyen burçları neden seçtiğinizi hatırlamak konusunda size bir ayna tutuyor. Unutmayın, Gün burcunuz size rehberlik yapıyor ve evriminiz için kendinizi, ruhsal özünüzü ve bireysel misyonunuzu size hatırlatıyor.

Gün burcunuzu şekillendiren, tamamlayıcı nitelikte bir Galaktik Tona ve Trekana Burcuna sahipsiniz. Gün burcunuzun 13 farklı kombinasyonu var ve doğduğunuz Ton bunlardan hangisine sahip olduğunuzu gösteriyor. Ayrıca bu ton hangi Trekana'da (13 günlük Maya “haftası”) doğduğunuzu da belirliyor. Doğduğunuz Trekana'nın burcu Gün burcunuz üzerinde bir etkiye sahiptir. Gün burcunuz %75, Trekana burcunuz ise %25 oranında etkilidir.

Kişiliği bir resme benzetirsek gün burcu resmin ön planında ne olduğunu tarif eder yani yüzünüzü. Trekana burcu ise resmin nasıl bir arka plana sahip olduğunu gösterir, yani kişiliğinizin nasıl bir iklimde var olduğunu.

Galaktik Tonunuz

8

Adalet

* Kalıplar
* İş
* Yaratıcılık
* Neşe ile çalışmak
* Adalet
* Uyum
* Dengenin maddesel tezahürü

Basitlikten sonsuzluğa, 8 enerjisi var olan her şeyi organize eder. Güçlü bir organizasyon yeteneğine sahipsiniz ve denge noktasına ulaşmadan önce bütün olasılıkları kesin olarak tartarsınız. Güçlü olduğunuz yanlarınızdan birisi yaşamın içindeki temel kalıpların farkına varmanızdır. Bu kalıpları ve bunların altındaki sistemleri anlamak için doğuştan gelen bir meraka sahipsiniz. Bu ise sizi çok entelektüel bir tipe dönüştürür. Üzerinde çalıştığınız konuyu hem derinlemesine hem de geniş olarak araştırmayı seversiniz.

Hayattaki temel niyetiniz uyum ve denge getirmektir. Kalıpların ve sistemlerin farkında olduğunuzdan, dengenin nerede bozulduğunu, yeniden uyumu yakalayabilmek için nasıl bir düzeltme yapılması gerektiğini kolayca anlarsınız. Bunlar, insanlık olarak kollektif yaşamımızın her parçası için geçerlidir. Yaşam döngüsünü ve gerekliliklerini anlamak prensipleri, dengeyi ve adaleti getirmenize yardım eder [...]

Trekana Burcunuz

Köpek

Ok (Yukatan) / Tz'i (Kiçe)
Kişilik: Adaletli, haksızlığa tahammülsüz. Dedektif, her şeyin kokusunu alan. İşbirlikçi, tutarlı, sadık ve yardımsever.

Bu burcun sembolü olan köpekle birçok yönden benzersiniz. Cesur, sadık ve sıcak kalpli, çok açıkgöz ve yiğitsiniz. Hassassınız ve hayattan keyif almasını bilirsiniz. Oyunbazlığınız ve insan doğasını iyi anlamanız sizi zenginlik ve başarıya yönlendirir. Seyahat etmeyi seven iyi bir takım oyuncusu olursunuz ve toplum içindeki konumunuza dair bir duyarlılığınız vardır [...]

Disiplin ve adalet burcudur Köpek. Hayatta kesinlikle haksızlığa tahammül edemeyen bir doğanız vardır. Tıpkı bir köpek gibi her şeyin kokusunu alarak ve iz sürerek gerçeği ortaya çıkarır ve adaleti getirirsiniz. Doğal bir dedektifsiniz. Adalet duygunuz ve koruma içgüdünüzden ötürü yaşadığınız toplumda saygı görürsünüz [...]

Köpek aynı zamanda basit keyifler ve koşulsuz sevginin burcudur. Kuyruğunu kovalayarak kendi kendine oynayan bir köpek gibi neşe bulmasını bilirsiniz. Yine tıpkı bir köpek gibi sevgi almayı ve vermeyi, özellikle de dokunarak bu sevgiyi hissetmeyi istersiniz. Bedenle çalışmak ve dokunmanın şifalı gücünü keşfetmek sizin için çok zor değildir. Başarılı bir masaj terapisti olabilirsiniz [...]

Karanlık tarafta ise duygusal olgunluk eksikliği sizin için bir sorun olabilir [...]

Temel engel: Duygusal olgunluk ve babayla ilgili otorite sorunları.
Çözüm: Gerekli olduğunda birisinin liderliğini (veya kendi liderliğini) kabul etmek

Uygun Meslekler: Matematikçi, eğitimci, doktor, avukat [...]
Bu burçta doğmuş ünlüler: Bob Marley, Steven Spielberg, Mark Twain, Russel Crowe, Robert Bly, Bruce Springsteen, Florence Nightingale, Adolf Hitler, Indira Gandhi,

İyi Anlaştığınız Burçlar: Köpek, Kartal, Işık ve Yılan
Gelişiminize Katkıda Bulunan Burçlar: Köpek, Jaguar, Bıçak, Ölüm ve Jaguar


Daha derine gitmek ister misiniz? tam raporlar Yaşam Ağacınızdaki diğer burçların tüm yorumlarını ve analizleri içermektedir. Ayrıca hangi tarihlerin sizin için , aşk ilişkileri ve manevi gelişim açısından uygun olduğunu göreceksiniz.

Tam Raporumu Göster