Scroll to top
© 2019, Maya Burcum
Paylaş
Eng

Hakkımızda

Fatih Keçelioğlu

Fatih Keçelioğlu

İzmit doğumlu Fatih Keçelioğlu, Türkiye’nin farklı özelliklere sahip bölgelerine bolca seyahat ederek kültürel farklılıkları tanıma şansına sahip oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji bölümünden mezun olduktan sonra Yoga ile birlikte Astroloji ve Doğu Felsefeleri üzerinde çalışmaya başladı. 2004 yılında Maya takvimi bilgeliğiyle tanıştı. O tarihten bu yana Maya astrolojisini içsellestirme ve kavrama araştırmalarını sürdürmektedir.

Orijinal Tzolkin'i kullanarak 500'den fazla kişiye yaptığı bireysel seans deneyimine dayanarak 2011 yılında, Maya Burcum adlı sitesini kurdu. Fatih'in astrolojik okumaları kişi-ötesi psikoloji ve Advaita Vedanta’dan etkilenmiştir.

7 Şubat 1978'de doğan ve bir 8 Tohum olan Fatih'in tutkularından birisi dünyanın farklı coğrafi yerlerinden gelen bilgi, gelenek ve insanları arasında bağlantı kurmaktır. 5 yıl boyunca özgün bir yoga okulunda çalışmasının ardından Tantrik yoga, kutsal cinsellik, meditasyon ve ruhsal gelişim üzerine deneyimlerini paylaşmaktadır. 2015 yılından beri özel gereksinimi olan çocuklarla çalışmakta, bu çocuklar için Hindistan'da yaşayan özel bir doktorla bağlantı kurulmasını sağlamaktadır.

Entelektüel anlamda nörobilim, beyin sağlığı için beslenme, beyin ve beden sağlığı için süper besinler üzerine araştırmalar yapmaktan keyif alan Fatih'in amatör olarak ilgilendiği tutkularından birisi de müziktir.

Fatih Kiev, Ukrayna'da eşi ve kızıyla yaşamaktadır.

Kenneth Johnson

Kenneth Johnson

Kenneth Johnson, Kaliforniya Eyaleti Üniversitesi Fullerton'da Karşılaştırmalı Dinler Bölümü mezunu olduktan sonra Santa Fe, St. John's College'inde (Klasik Sanskrit üzerine odaklı) Doğu Çalışmaları üzerine Yüksek Lisans derecesini aldı. Aralarında meşhur Arielle Guttman ile Mythic Astrology Series (Mitik Astroloji Serisi) ve Mansions of the Moon: the Lost Zodiac of the Goddess (Ay'ın Malikaneleri: Tanrıça'nın Kayıp Burçlar Kuşağı) gibi eserlerinde bulunduğu sayısız kitap ve dergi makalesi bir yazar ve astrologdur.

Mayalar üzerine çalışmaları:
Jaguar Wisdom. An Introduction to the Mayan Calendar (Jaguar Bilgeliği. Maya Takvimine Giriş)
Mayan Calendar Astrology. Mapping Your Inner Cosmos (Maya Takvimi Astrolojisi. İç Dünyanızın Haritası)
Jaguar Medicine. An Introduction to Mayan Healing Traditions (with Anita Garr) (Jaguar Şifacılığı. Maya Şifa Geleneğine Giriş,
The Mayan Prophecies. The Renewal of the World 2012-2072 (Maya Kehanetleri. Dünyanın Yenilenmesi 2012-2072)

Ken, Kasım 2017'de q'ij (gün bekçisi) olarak inisiye olmuştur. Maya astrolojisi üzerine çalışmalarına ek olarak tz'ite tohumlarıyla kehanaet ve Maya rüya yorumları üzerine uygulamalar yapmaktadır.
www.jaguarwisdom.org
fb: Jaguar Wisdom